Mätartavlor

Mätartavlor och mätarblock är anpassade till nya krav från nätbolagen och användare. Utförandet passar för fjärravläsning av elmätare. Bl.a. placeras brytaren efter mätaren och kopplar endast bort kundens anläggning. På så sätt kan nätbolag ha kontakt med mätaren även när brytaren är frånslagen. Brytaren i en gruppcentral kan, beroende på användning, ersätta brytare i tavlor och block.

  • Uppbyggda och utrustade enligt Svensk Standard SS 430 01 01
  • Svep- och frontplåtar tillverkade av lackerad stålplåt. Ytbehandling, vit pulverlack (RAL9010)
  • Underlag för mätare av svårantändlig träfiber
  • Inkommande ledning ansluts på plint med borttagbart överkopplingsbleck mellan PE och N för inkommande 4- eller 5-ledarsystem, TN-C eller TN-S
  • PE-klämman ger direkt jordförbindning till tavlan
  • Mätarsäkringar av diazed typ
  • MK2-325 kan byggas samman till block
  • Kortslutningshållfasthet 50 kA vid 160 A säkring ( Î = 17 kA).