E-nummersök på hemsidan

Nu kan du hitta det du söker med både beteckning och e-nummer

Alla produkter

Elfördelningar

För den lilla lägenhetscentralen såväl som lågspänningsställverk

Flexibla elfördelningssystem

                                              Redan nu laddar många campinggäster sina el- och hybridbilar på områdena. Trots Elsäkerhetsverkets rekommendationer som avråder laddning genom vanliga uttag är förekomsten vanlig. Problemet är den bristande…

LÄS MER