Om Eldon Installation

En kraft att räkna med

När Eldon Installations historia tog fart i Nässjö, 1922, var det med inga andra förutsättningar än vilja, optimism och energi. Idag ger vår blandning av livslång erfarenhet och nya idéer oss en svårslagen mix av kompetens. Vi brinner för att överträffa förväntningar och tror att nyckeln till framgång är kompetenta och engagerade medarbetare. Därför vågar vi säga att Eldon Installation är – en kraft att räkna med.

Vårt arbete bidrar till en säker och energieffektiv utveckling av samhället genom att leverera elfördelningssystem, lågspänningskomponenter och laddinfrastruktur. Vi ansvarar för hela processen av våra produkter genom produktutveckling, försäljning, konstruktion, kalkylering, montering och leverans. Vårt arbete tryggar både elsäkerheten och miljöbesparingen.

Vår vision

En ledande el-donleverantör för ett hållbart samhälle.

Vår vision är att vara en ledande leverantör av kvalitativa elkomponenter och innovativa lösningar inom elfördelningssystem. Vi vill bidra i omställningen till ett hållbart samhälle och ha Sveriges nöjdaste kunder.

En del av Simonssongruppen

Sedan våren 2017 ingår Eldon Installation i den privatägda Simonssongruppen där Stig-Olof Simonsson är huvudägare. Genom Simonssongruppen har Eldon Installation en stark och långsiktig ägare med ett stort nätverk av företag och personer verksamma inom olika branscher, något som också våra kunder kan dra nytta av på olika sätt. Simonssongruppens ambition är att växa ytterligare, såväl organiskt som genom företagsförvärv. Vi är måna om den företagskultur som byggts upp inom koncernen, präglad av värme och ödmjukhet mellan såväl medarbetare som i våra kundrelationer. För mer information om Simonssongruppen besök www.simonssongruppen.se.

En livstids erfarenhet

Historien sträcker sig över 90 år. Och börjar med ett ungt gift par, Karin och Josef Randholm. Som 1922 grundade Elektro Ljus & Kraft utan några andra förutsättningar än vilja, optimism och energi.

Nässjö-företaget som utvecklats från en liten elinstallationsfirma i den småländska järnvägsstaden, till en stor bolagsgrupp, vidare till specialinriktat bolag på elfördelningar, eluttagscentraler och laddstationer.

Företaget sålde från start elmateriel och radioapparater och utförde elektriska installationer på den svenska marknaden.

1948, efter att ha utvecklat elektriska kopplingslådor för spisar, startade företaget en tillverkning i ett nyt...

history-image