Workshop hos Eldon Installation

Sök stöd från Klimatklivet för investering av laddstolpar

Måndag 13 mars kommer Eldon Installation att hålla ett kostnadsfritt event tillsammans med Länsstyrelsen där vi berättar om Klimatklivet och hjälper er att fylla i ansökan på plats!

Klimatklivet är den del av statsbudgeten där Naturvårdsverket i samverkan med länsstyrelserna ska ge stöd till lokala klimatinvesteringar. 600 miljoner kronor per år kommer att delas ut fram till 2018. Klimatklivet har hittills bidragit till 3849 nya laddpunkter i Sverige och är en viktig del för att öka antalet laddstolpar och möjliggöra för elbilsföraren att ta sig runt i landet.

Nästa ansökningsperiod är 10 mars – 3 april (beslut planeras till juni).

Vi bjuder på fika och därefter fyller vi i er ansökan tillsammans. Det är också ett perfekt tillfälle att få en rundvandring i Eldons nya, fina lokaler i Jönköping.

 

Ta om möjligt med följande underlag till workshopen:
• Laddstationernas placering (koordinater/adress)
• Fullmakt som styrker att du får företräda din organisation (digitalt)
• Preliminärt start- och slutdatum för ert projekt
• Investeringskostnad
• Kort beskrivning av er idé – vad vill ni göra?
• Din dator

…resterande delar av ansökan fixar vi under workshopen!

 

Program för dagen:
13.00 Presentation: Eldon Installation och laddstolpen ECO One
13.30 Rundvandring i Eldons nya lokaler i Hedenstorp industriområde, Jönköping
14.00 Jesper Agrelius, projektledare på Länsstyrelsen berättar om Klimatklivet
14.30 Fika
15.00 Sista delen av workshopen är skrivarstuga – förbered din egen ansökan till Klimatklivet och få hjälp med din ansökan på plats!

Är du intresserad av att vara med? Anmäl dig senast 8 mars genom att skicka ett mejl till isabelle.lindenhall@eldon.com  eller ring oss på 010-555 95 00.

 

Glöm inte att meddela eventuella allergier.

Om ni inte har möjlighet att delta i vår workshop men ändå är intresserad av att ta en titt på laddstolpen ECO One, vänligen kontakta Thomas Larsson på 070-880 72 33.