Det finns två olika investeringsstöd för laddstationer: Ladda bilen och Klimatklivet

Saker de har gemensamt:

 • Utfärdas av Naturvårdsverket
 • Del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om
 • Ges till satsningar som syftar att minska utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet

Saker som skiljer dem åt:

 • Ansökningsprocessen ser olika ut för de olika ändamålen
 • Bidraget Ladda bilen kan ansökas efter att installationen slutförts
 • Bidraget som ingår i Klimatklivet ansöks innan installationen utförs
 • Bidraget Ladda bilen kan sökas året runt
 • Bidraget Klimatklivet kan ansökas i Naturvårdsverkets ansökningsomgångar

Ladda bilen

Bidraget kan sökas för laddstationer som ska användas av er själva. Det vill säga medlemmar i en bostadsrättsförening eller av anställda på en personalparkering eller för företagsfordon. Stödet gäller därmed inte publika laddpunkter. Ansökan om bidrag kan lämnas in efter att installationen slutförts.

Du kan söka detta stöd för laddstationer till:

 • Företag
 • Organisationer
 • Flerbostadshus
 • Bostadsrättsförening
 • Stiftelser
 • Kommuner
 • Landsting

Bidraget ersätter högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna. Och som mest högst 15 000 kr per laddningspunkt.

Annat bidrag kan sökas för laddstationer för privatpersoner.

Jag vill veta mer om bidraget Ladda bilen på Naturvårdsverkets hemsida

Klimatklivet

Bidraget kan sökas för publika laddstationer. Där de är tillgängliga för vem som helst att ladda sin elbil.

Du kan söka detta stöd för laddstationer till alla typer av offentliga parkeringsplatser:

 • Landsvägar
 • Parkeringshus
 • Köpcentrum
 • Resecentrum
 • Infartsparkeringar

Detta krävs för att få investeringsstöd:

1) Laddningsstationen ska vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad

2) Laddningsstationen ska utrustas med minst de uttag eller anslutningsdon för fordon av typ 2 som beskrivs i standarden EN 62196-2 eller av typ Combo 2 som beskrivs i standarden EN 62196-3 men de kan därutöver ha andra anslutningsdon

3) Laddningsstationen placeras så att den kan anses bidra till en ändamålsenlig fördelning av laddningsstationer i det aktuella området

4) Laddningsstationen ska bara avse laddning för specifikt elfordon

5) Laddningsstationen ska utrustas på ett sådant sätt att informationen om laddningspunkten kan förmedlas i realtid (gäller endast bidraget Klimatklivet)

Jag vill veta mer om bidraget Klimatklivet på Naturvårdsverkets hemsida

 

Jag vill veta mer om vad jag ska tänka på när jag väljer laddstation

Jag vill ha hjälp att planera mitt projekt med elbilsladd

Jag vill läsa mer om era produkter