Uppgradering av Eldons EPS-sortiment

Från och med 1 januari 2017 kommer det att ske en uppgradering på Eldons ställverk. Dessutom lanserar Eldon ett unikt modulsystem som är integrerat med EPS-sortimentet.

Vad innebär uppgraderingen?

Eldon kommer att erbjuda ställverksprodukter i kompletta kit (individuella förpackningar med alla komponenter och monteringsdelar) istället för att använda separata ritningsnummer för varje komponent. Dessutom lanseras ett unikt modulsystem som är integrerat med EPS-sortimentet.

Vad är fördelarna med förändringen?

Genom att erbjuda kompletta artikelnummer istället för ritningsnummer kommer hela processen att förenklas då det artikelnumret för ett kit inkluderar alla nödvändiga komponenter och minimerar därmed också risken för misstag. En ytterligare fördel är att antalet orderrader kommer att minska.

Lanseringen av det nya modulsystemet kommer att förbättra design och den logistiska effektiviteten pga av färre artikelnummer. Systemet möjliggör även för fler monteringsalternativ eftersom att det är integrerat med EPS-sortimentet

När och hur  lanseras uppgraderingen?

Eldons ställverkskit och det nya modulsystemet kommer att lanseras 1 januari 2017.
Från det datumet kommer de gamla ritningsnumren inte längre att vara tillgängliga. Ordrar som påbörjats innan 1 januari kommer inte att påverkas.