Simonssongruppen Coach & Capital förvärvar Eldon Installation AB

Eldon Installation AB har förvärvats av Simonssongruppen Coach & Capital. De nya ägarna tar över omgående.

Eldon Installation, som säljer installationsprodukter, färdigbyggda centraler, och laddstolpar för elfordon och säkerhetsskåp, har varit systerbolag till Eldon AB, som säljer kapslingsprodukter på den svenska marknaden. Historiskt har Eldon sålt både installationsprodukter och kapslingsprodukter genom samma organisation till kunder i Sverige, men under 2015 delades verksamheten upp i två bolag. Huvudanledningen var att Eldons ledning upplevde att ett tydligare och starkare fokus behövdes för respektive produktlinje.

Eldon Installation har sedan 2015 utvecklats väl och blivit ett marknadsorienterat, progressivt bolag, vilket har resulterat i försäljningsökning, nya och förbättrade produkter och ett nytt kontor med montageverksamhet i Västerås.

Denna positiva utveckling har gjort Eldon Installation attraktivt och när ett erbjudande att köpa verksamheten presenterades för Eldons koncernledning av Simonssongruppen Coach & Capital tvekade de inte att acceptera. Ett skäl var att Eldon globalt är helt fokuserade på kapslingsprodukter och vill ha en tydlig, gemensam struktur på samtliga marknader. Ett annat skäl är att Eldon Installation kommer att få större möjligheter att utvecklas inom en koncern som har en tydlig vilja att skapa tillväxt i verksamheten.

Simonssongruppen Coach & Capital, är en av fyra verksamhetsgrenar inom Simonssongruppen. Företaget investerar i verksamheter i en rad olika branscher, där de gemensamma nämnarna är en stark affärsidé, en stor utvecklingspotential och ett starkt entreprenörskap. De är långsiktiga i sina investeringar och vill växa och utvecklas sina innehav över tid. Ambitionen är en kraftig tillväxt de närmaste åren, där investeringar i såväl befintliga som nya branscher står på agendan.

 

Eldon Installation AB kommer att fortsätta att verka under sitt nuvarande legala namn. Den nya ägarstrukturen påverkar inte gällande avtal mellan Eldon Installation AB eller Eldon AB och dess kunder och leverantörer. Båda organisationerna kommer att fortsätta den dagliga verksamheten som vanligt.