Produkter / Modulnummermärkning

Modulnummermärkning

Modulnummermärkning

Självhäftande och motståndskraftig modulnummermärkning av vit platsfolie. Svarta tecken mot vit botten. Märkkartan innehåller även text för uppmärkning av elcentralen, t ex huvudbrytare, jordfelsbrytare, personskyddsbrytare samt en CE symbol.

Läs mer
Välj produkt

Detaljer

E-nummer

2253048

E-nummer

2253040

E-nummer

2253046

E-nummer

2253042

E-nummer

2253043

E-nummer

2253044

E-nummer

2253045

E-nummer

2253047

Artikellista

Nedladdningar