EKM

EKM

Kombicentral

Kombinationscentralen, EKM, helt i plåt är en stabil central där insatsen med dörr är lackerad i RAL9010, vit pulverlack. Dörren är ventilerad i över och underkant för att leda bort så mycket värme som möjligt från centralen. Dörren har snabbfästen som gångjärn för att enkelt kunna tas bort vid behov och är även vändbar för höger eller vänsterhängning. Insatsen levereras separerad från bottenlådan, som beställs på eget e-nummer, för en enklare hantering. Centralerna för Norm och Media finns för två olika montagedjup. 45-modulscentralen är till för innerväggsdjup med 70mm-regel och 13mm gips eller för ingjutning medan 60-modulscentralen kräver 107mm inbyggnadsdjup och är förberedd för skalväggsmontage. Centralerna finns att få med kraftdel uppåt eller nedåt och är utrustade med Eldons snabbplint för N/PE anslutningar (OBS! Avskalning av kabel måste vara minst 12 mm).

Mediadelen levereras med ett förkopplat tvåvägsuttag samt en hylla för modem där det även finns plats för marknadens större typer, exempelvis Telias Thomson modell. Förberedd plats finns för ytterligare ett tvåvägsuttag. Patchpanel för Keystone RJ45 uttag medlevereras som standard. Finns även för LexCom som tillbehör. 45-modulscentralen har en svagströmspassage för rördragning längs hela kanten av kraftdelen medan VP-rör för kraft kan dras under normcentralen där det finns 20mm utrymme för passage. 60-modulscentralen har 45mm utrymme bakom mediaplåten för all rördragning. En extra plåt är monterad för att skilja på svag och starkström.

Stativen för kraftdelen i båda varianterna är utfällningsbara för bättre åtkomstmöjlighet vid kabeldragning. Bottenlådorna är vändbara och märkta för, var kraft eller media ska sitta. I bottenlådorna finns två fästbyglar, där insatsen ska skruvas fast, som är rörliga för att fånga upp eventuella misstag vid bottenlådans fastsättning. Bottenlådorna är täta nog för att klara ingjutning utan att betong rinner in i lådan. För extra stöd vid ingjutning finns även ett ingjutningsstöd som tillbehör för att förhindra att bottenlådan trycks ihop av betongen (Behövs ej till EKM230IL).

Centralerna kan även användas för utvändigt montage med tillhörande ram.

Läs mer
Välj produkt

Detaljer

E-nummer

2243736

Beskrivning

2-rad 30M kombicent. kraft ned

Anm.

Bottenlåda EKM230IL beställs separat

Mått (HxBxD)

723 x 437 x 124 mm

Infällnadsmått

670 x 400 x 83 mm

E-nummer

2243734

Beskrivning

2-rad 30M kombicent. kraft upp

Anm.

Bottenlåda EKM230IL beställs separat

Mått (HxBxD)

723 x 437 x 124 mm

Infällnadsmått

670 x 400 x 83 mm

E-nummer

2243740

Beskrivning

3-rad 45M kombicent. kraft ned

Anm.

Bottenlåda EKM345IL beställs separat

Mått (HxBxD)

1034 x 437 x 124 mm

Infällnadsmått

981 x 400 x 83 mm

E-nummer

2243742

Beskrivning

3-rad 45M kombicent. kraft upp

Anm.

Bottenlåda EKM345IL beställs separat

Mått (HxBxD)

1034 x 437 x 124 mm

Infällnadsmått

981 x 400 x 83 mm

E-nummer

2243744

Beskrivning

3-rad 60M kombicent. kraft ned

Anm.

Bottenlåda EKM360IL/EKM360ILS beställs separat

Mått (HxBxD)

1034 x 437 x 148 mm

Infällnadsmått

981 x 400 x 108 mm

E-nummer

2243746

Beskrivning

3-rad 60M kombicent. kraft upp

Anm.

Bottenlåda EKM360IL/EKM360ILS beställs separat

Mått (HxBxD)

1034 x 437 x 148 mm

Infällnadsmått

981 x 400 x 108 mm

E-nummer

2243738

Beskrivning

Infällnadslåda för EKM230

Anm.

Används tillsammans med EKM230N/EKM230U

Mått (HxBxD)

-

Infällnadsmått

670 x 400 x 83 mm

E-nummer

2243748

Beskrivning

Infällnadslåda för EKM345

Anm.

Används tillsammans med EKM345N/EKM345U

Mått (HxBxD)

-

Infällnadsmått

670 x 400 x 83 mm

E-nummer

2243749

Beskrivning

Infällnadslåda för EKM360

Anm.

Används tillsammans med EKM360N/EKM360U

Mått (HxBxD)

-

Infällnadsmått

981 x 400 x 108 mm

E-nummer

2243754

Beskrivning

Förstärkt inf.låda EKM360IL

Anm.

Används tillsammans med EKM360N/EKM360U när förstärkt låda krävs

Mått (HxBxD)

-

Infällnadsmått

981 x 400 x 108 mm

E-nummer

2243766

Beskrivning

Bottenlåda slitsad för EKM360

Anm.

Används tillsammans med EKM360N/EKM360U

Mått (HxBxD)

-

Infällnadsmått

981 x 400 x 108 mm

E-nummer

2243767

Beskrivning

Plastdörr vit för EKM230

Anm.

Används tillsammans med EKM230

Mått (HxBxD)

-

Infällnadsmått

-

E-nummer

2243768

Beskrivning

Plastdörr vit för EKM345/360

Anm.

Används tillsammans med EKM345/EKM360

Mått (HxBxD)

-

Infällnadsmått

-

Artikellista

  Artikelnr. E-nummer Beskrivning Anm. Mått (HxBxD) Infällnadsmått
  EKM230N 2243736 2-rad 30M kombicent. kraft ned Bottenlåda EKM230IL beställs separat 723 x 437 x 124 mm 670 x 400 x 83 mm
  EKM230U 2243734 2-rad 30M kombicent. kraft upp Bottenlåda EKM230IL beställs separat 723 x 437 x 124 mm 670 x 400 x 83 mm
  EKM345N 2243740 3-rad 45M kombicent. kraft ned Bottenlåda EKM345IL beställs separat 1034 x 437 x 124 mm 981 x 400 x 83 mm
  EKM345U 2243742 3-rad 45M kombicent. kraft upp Bottenlåda EKM345IL beställs separat 1034 x 437 x 124 mm 981 x 400 x 83 mm
  EKM360N 2243744 3-rad 60M kombicent. kraft ned Bottenlåda EKM360IL/EKM360ILS beställs separat 1034 x 437 x 148 mm 981 x 400 x 108 mm
  EKM360U 2243746 3-rad 60M kombicent. kraft upp Bottenlåda EKM360IL/EKM360ILS beställs separat 1034 x 437 x 148 mm 981 x 400 x 108 mm
  EKM230IL 2243738 Infällnadslåda för EKM230 Används tillsammans med EKM230N/EKM230U - 670 x 400 x 83 mm
  EKM345IL 2243748 Infällnadslåda för EKM345 Används tillsammans med EKM345N/EKM345U - 670 x 400 x 83 mm
  EKM360IL 2243749 Infällnadslåda för EKM360 Används tillsammans med EKM360N/EKM360U - 981 x 400 x 108 mm
  EKM360ILS 2243754 Förstärkt inf.låda EKM360IL Används tillsammans med EKM360N/EKM360U när förstärkt låda krävs - 981 x 400 x 108 mm
  EKM360IL50SL 2243766 Bottenlåda slitsad för EKM360 Används tillsammans med EKM360N/EKM360U - 981 x 400 x 108 mm
  EKM23PV 2243767 Plastdörr vit för EKM230 Används tillsammans med EKM230 - -
  EKM3PV 2243768 Plastdörr vit för EKM345/360 Används tillsammans med EKM345/EKM360 - -

Nedladdningar