Hem / Produkter / Fördelningscentraler / Normel / Färdigmonterad serviscentral NBL

Färdigmonterad serviscentral NBL

Färdigmonterad serviscentral NBL

Typ 2 och typ 3, kompletta med ingående apparater och inre förbindningar

Färdigmonterad serviscentral NBL i centralsystemet Normel. Serviscentraler, typ 2 och typ 3, utan strömtrafomätning. Med varierat antal omätta utgående grupper finns i lager, komplett färdigmonterade med ingående apparater och inre förbindningar. Säkringsmaterial ingår inte.

Serviscentraler för anslutning av elverkens inkommande kablar beskrivs i Svensk Standard SS 436 21 31 och i SS 437 01 40 (IBL). Kraven är till stor del ställda av elverken, speciellt när det gäller att enkelt kunna lägga in och ansluta serviskablar. Vid parallell inmatning skall en tillkommande kabel kunna anslutas när centralen är i drift. Dessutom skall delar som leder omätt ström vara avskilda från övriga delar och plomberbara. Det finns tre typer av serviscentraler när det gäller inmatningens storlek:

Typ 1: 63 A inmatning 10-50 mm² Cu/Al

Typ 2: 125 A inmatning 35-95 mm² Cu/Al

Typ 3: 250 A inmatning 95-240 mm² Cu/Al

Utgåva 3 (2000-03-14) av servisstandarden anger också beteckningar för möjlig utbyggnad: Andra siffran anger utbyggnad för inmatning. Vid mer än två servisledningar fordras en gemensam huvudbrytare. Tredje siffran anger utbyggnad med utgående huvudledning. Vid mer än en mätning fordras huvudbrytare och mätarsäkring för varje mätning.

 

Ritning återfinns under nedladdningar längre ner på sidan.

 

Teknisk information

Inmatningsenheter för: 125 A (Typ 2), 250 A (Typ 3)

Utgående grupper: 63 A omätt

Kopplad för: TN-S (5-ledarsystem)

Tillbehör: Dörr

 

Läs mer
Välj produkt

Detaljer

E-nummer

2252718

Beteckning

NBL1125-5063

Servis inmatning 3-pol

1st 125A

Utgående grupp omätt 3-pol

5st 63 A

Mått H x B x D

1360 x 400 x 220

EAN-nummer

8713574159938

E-nummer

2252720

Beteckning

NBL1250-5053

Servis inmatning 3-pol

1st 250A

Utgående grupp omätt 3-pol

5st 63 A

Mått H x B x D

1360 x 400 x 220

EAN-nummer

8713574159853

Artikellista

    Artikelnr. E-nummer Beteckning Servis inmatning 3-pol Utgående grupp omätt 3-pol Mått H x B x D EAN-nummer
    NBL1125-5063 2252718 NBL1125-5063 1st 125A 5st 63 A 1360 x 400 x 220 8713574159938
    NBL1250-5063 2252720 NBL1250-5053 1st 250A 5st 63 A 1360 x 400 x 220 8713574159853