Hem / Produkter / Fördelningscentraler / HPK / Lastbrytarlåda HPS

Lastbrytarlåda HPS

Lastbrytarlåda HPS

Från 80 till 630 A, låsbar IP43

Levereras med PE-N terminal för 4/5 ledarsystem. Hjälpkontakt som tillbehör. Framtagen i Eldon Installations centralsystem HPK.

Skisser på flänsschema återfinns under nedladdningar längre ner på sidan.

Läs mer
Välj produkt

Produktbeskrivning

Utrustad med klämmor för Al/Cu-ledare på inkommande sida. Utgående klämmor (GR185) kan kompletteras med ALD250 för anslutning av Al-ledare.
Levereras med PE-N-terminal för 4/5-ledarsystem. Nollterminal för Al/Cu-ledare. Delbar flänsöppning nedtill.

Produktbeskrivning

Utrustad med klämmor för Al/Cu-ledare på inkommande sida. Utgående klämmor (GR300) kan kompletteras med ALD355 för anslutning av Al-ledare.
Levereras med PE-N-terminal för 4/5-ledarsystem. Nollterminal för Al/Cu-ledare. Delbar flänsöppning nedtill.

Produktbeskrivning

Utrustad med klämmor för Al/Cu-ledare på inkommande sida. Utgående klämmor (GR300) kan kompletteras med ALD355 för anslutning av Al-ledare. Levereras med PE-N-terminal för 4/5-ledarsystem. Nollterminal för Al/Cu-ledare. Delbar flänsöppning nedtill.

Detaljer

E-nummer

2354074

Beteckning

HPS80

Märkström

80 A

Max ledningsarea inkommande

35 mm² Cu

Max ledningsarea utgående

35 mm² Cu

Yttermått H x B x D

220x220x150

Utskjutande mått för vred

20 mm

Flänsbild

A

Tillbehör

Hjälpkontakt KU1.V eller KU2.V

Åtdragningsmoment

E-nummer

2354087

Beteckning

HPSA125

Märkström

125 A

Max ledningsarea inkommande

50 mm² Cu

Max ledningsarea utgående

50 mm² Cu

Yttermått H x B x D

220x220x150

Utskjutande mått för vred

41 mm

Flänsbild

B

Tillbehör

Hjälpkontakt VKA1.V eller VKA2.V

Åtdragningsmoment

6 Nm

E-nummer

2354088

Beteckning

HPSA160

Märkström

250 A

Max ledningsarea inkommande

150 mm² Al/Cu

Max ledningsarea utgående

240 mm² Cu

Yttermått H x B x D

330 x 275 x 180

Utskjutande mått för vred

58 mm

Flänsbild

I

Tillbehör

Hjälpkontakt VKAC1.V eller VKAC2.V

Åtdragningsmoment

E-nummer

2354092

Beteckning

HPS320

Märkström

400 A

Max ledningsarea inkommande

300 mm² Al/Cu

Max ledningsarea utgående

400 mm² Cu

Yttermått H x B x D

360 x 330 x 180

Utskjutande mått för vred

Flänsbild

I

Tillbehör

Hjälpkontakt NHK10B

Åtdragningsmoment

E-nummer

2354096

Beteckning

HPSA630

Märkström

1000 A

Max ledningsarea inkommande

2 x 300 mm² Al/Cu

Max ledningsarea utgående

2 x 400 mm² Cu

Yttermått H x B x D

440 x 440 x 240

Utskjutande mått för vred

Flänsbild

R

Tillbehör

Hjälpkontakt NHK10B

Åtdragningsmoment

Artikellista

  Artikelnr. E-nummer Beteckning Märkström Max ledningsarea inkommande Max ledningsarea utgående Yttermått H x B x D Utskjutande mått för vred Flänsbild Tillbehör Åtdragningsmoment
  HPS80 2354074 HPS80 80 A 35 mm² Cu 35 mm² Cu 220x220x150 20 mm A Hjälpkontakt KU1.V eller KU2.V
  HPSA125 2354087 HPSA125 125 A 50 mm² Cu 50 mm² Cu 220x220x150 41 mm B Hjälpkontakt VKA1.V eller VKA2.V 6 Nm
  HPSA160 2354088 HPSA160 250 A 150 mm² Al/Cu 240 mm² Cu 330 x 275 x 180 58 mm I Hjälpkontakt VKAC1.V eller VKAC2.V
  HPS320 2354092 HPS320 400 A 300 mm² Al/Cu 400 mm² Cu 360 x 330 x 180 I Hjälpkontakt NHK10B
  HPSA630 2354096 HPSA630 1000 A 2 x 300 mm² Al/Cu 2 x 400 mm² Cu 440 x 440 x 240 R Hjälpkontakt NHK10B