Hem / Produkter / Eluttagscentraler / Sida 2

Eluttagscentraler

Energibesparande eluttagscentraler

ECO eluttagscentraler sparar energi och ökar bekvämligheten för användarna. Anpassade modeller för bostadsrättsföreningar, offentliga anläggningar, campingplatser och marinor.

 

Rättvis debitering med IMD

Mätning och styrning med MID-certifierad IMD, Individuell mätning och debitering, bidrar till energibesparing och minskad totalgörbrukning. Tillsammans med vår samarbetspartner OurEnergy erbjuder enheterna smidig ensamlingsmätning. Systemet Min El läser individuellt av varje uttag. Mätdatan ger underlag för debitering för den förbrukade elen i respektive uttag, IMD (Individuell mätning och debitering). Varje användare kan följa sin förbrukning och styra sitt uttag via webben. Uttaget kan också styras via webb, sms eller genom en app för smartphones. Användare av ECO kan därmed enkelt aktivera sitt uttag för motorvärmare från frukostbordet på morgonen.

Mätvärderna skickas via det befintliga elnätet (Power Line Communication). Renovering av anläggning kräver därför ingen nydragning av kabel. Varje dygn skickas mätdata till en insamlingsenheten Collectric Master Unit som finns i varje anläggning (en CMU per trafo-område). Informationen samlas i en webbserver där de tilldelas tid, serienummer och platsnummer. Administratören för varje anläggning kan logga in på webbservern och se förbrukningen för alla mätare i anläggningen. Förbrukningen visas i tabell- eller diagramform och per månad eller dag för varje eluttag.

Säkert med RFID

Med ett RFID-system (Radio Frequency Identification) i anläggningen har alla användare en RFID-bricka för identifiering som då ger tillgång till uttaget. RFID kan antingen användas endast som identifiering eller tillsammans med IMD då även förbrukningen mäts och lagras på användarens ID. Via webben kan avresetider programeras i den individuella kalendern. Vid användning av olika uttag flyttar användaren med sig inställningarna med hjälp av brickan.RFID-brickorna kan programmeras så att användarna har tillgång till flera parkeringsplatser.

Varje anläggning har en unik krypteringsnyckel. Administratören programmerar själv nya eller befintliga taggar. Det är enkelt att växla användare på samma uttagscentral. Har anläggningen en RFID-funktion sedan tidigare används den befintliga krypteringsnyckeln. Om nykrypteringsnyckel behövs, laddas denna in före leverans av taggar till
anläggningen. Krypteringsnyckel kan bytas vid behov.