IMD

Eldon AB har levererat kapslingslösningar som skyddar alla typer av elektriska, elektroniska, data- och telekommunikationsprodukter sedan 1922. Dagens produktsortiment täcker de flesta behov inom bostäder, kontor och industri. Eldon arbetar kontinuerligt med produktutveckling, användarvänlighet samt kvalitet med målet att vara leverantören som det är ”enkelt att göra affärer med”. För att göra det enkelt att välja rätt utrustning samarbetar Eldon med Collectric. Eldons kapslingar och Collectrics mätsystem ger en säker och mätbar lösning som gör att fastighetsägaren / förvaltaren och lägenhetsägaren / hyresgästen kan följa förbrukningen via internet och därmed påverka den. Eldon har många olika typer av Normkapslingar för både utvändigt och infällningsbart montage där kunden kan välja efter det behov som finns. För att underlätta valet har vi tagit fram fyra fabriks- monterade centraler där alla komponenter finns installerade och klara att användas. Varje central innehåller huvudbrytare och jordfelsbrytare som tillsammans med mätaren utgör grunden för att detta är en enkel och lättinstallerad produkt.