Shielded Enclosure - RÖS-skåp

TARGET Shielded Enclosure

I dagens globaliserade informationssamhälle växer det fram ett allt större behov av att skydda sin information. Det är information som ofta har stor betydelse för länders och företags säkerhet och ekonomi. Eldon Installation AB har därför nu tagit fram en serie skåp för säkerhet och trygghet – Target.

Serien har tagits fram i olika varianter av skåp, i säkerhetsnivå 2 och 3 enligt Försvarsmaktens säkerhetsnivåer, med olika tillbehör för att kunna erbjuda kundanpassade lösningar. Det finns inget motsvarande skåp på marknaden som kan erbjuda samma kombinerade säkerhet som Eldon Installations Targetserie.Target består av en serie skåp, kabelgenomföringar och låsmekanismer som är anpassade till framtidens datanät och dess krav på ökad säkerhet, både vad gäller intrång och avlyssning. Target i SE-utförande (Shielded Enclosure) uppfyller högsta internationella Tempest-klassen SE som sträcker sig till 10 GHz med en dämpning på upp till 100 dB. SE-skåpen uppfyller svensk, europeisk och amerikansk standard.

 

Några fördelar med TARGET:

  • Endast 700 mm totalbredd gör att skåpet ryms i trånga passager (SN3)
  • Flyttbar med pallyftare
  • Egenutvecklad dörrmekanism som medger 180 graders öppning (SN2)
  • Dämpande och stängande dörrmekanism
  • Egenutvecklad låsmekanism som ger en invändig dagöppning på 620mm (SN3) och 577mm (SN3 SE)
  • Låsmekanismen säkras med ett 8-siffrigt kodlås av fabrikat KabaMas 252 (SN3)
  • Högsta RÖS-klass SE (Shielded Enclosure), 10GHz/100dB – Target SN3 SE
  • Unikt för Eldon Installations skåp är att stativet rullas ut på ett integrerat rälssystem

 

Kabelgenomföringar
Skåpen utan RÖS-skydd är utrustade med kabelintaget SCI (Splittable cable intake), som är helt unikt och utvecklat med användarvänlighet som riktlinje. Bredden på öppningen innebär t ex att en HE-panel kan plockas in i sin helhet.

RÖS-skåpen är utrustade med den egenutvecklade vågfällan SWG (Splittable wave guide) som även den är utvecklad med användarvänlighet i fokus. Vågfällan är byggbar där man placerar sektioner efter önskemål (se bild nedan). Den är även framtidssäkrad då man enkelt kan byta sektioner vid ändring av standard.

 

 

Vad är RÖS?

RÖS står för röjande signaler och är orsaken till en risk som uppstår när information förmedlas oavsiktligt genom att all elektronisk utrustning genererar elektromagnetisk strålning som kan avlyssnas och läsas av.

RÖS-skyddet uppnås genom att det skyddade utrymmet utformas som en ”Faradays bur”, det vill säga att utrymmet omges av en skärm i form av ett elektriskt sammanhängande metallhölje. För att förhindra att ledningsbundna röjande signaler strålar ut måste alla el- och teleledningar, med metalliska ledare, förses med speciella filter.

Datatrafik överförs genom att fiberoptiska kablar utan metalliska mantlar används och förs in i särskilda öppningar i den metalliska skärmen. Öppningarna kallas för vågfällor och är utformade som rör, med diameter och längd som är anpassade till den skyddsklass som utrymmet skall ha.

Shielded Enclosure (SE) är den högsta kravställda skyddsklass som finns och är dimensionerad för att blockera en frekvens upp till 10 GHz med en dämpning på upp till 100 dB.

TARGET SN2 SE och SN3 SE uppfyller Shielded Enclosure.

Närmare 100 år i branschen

Sverige är ett av världens mest innovativa länder som gett världen blixtlåset, säkerhetständstickan, dynamiten, tetraförpackningen, Bluetooth, Skype och Spotify. Även inom Eldon Installation finns den svenska innovationskulturen där man utvecklats från att ha sålt rent el-materiel till smarta färdiga produkter som erbjuder maximal kundnytta.

 

Eldon Installations rötter går tillbaka till 1922.

Eldon grundades i Nässjö 1922 och hette från början Elektro Ljus & Kraft. Företaget sålde elmateriel och radioapparater och utförde elektriska installationer på den svenska marknaden.

1948, efter att ha utvecklat elektriska...

history-image