En livstids erfarenhet

Historien sträcker sig över 90 år. Och börjar med ett ungt gift par, Karin och Josef Randholm. Som 1922 grundade Elektro Ljus & Kraft utan några andra förutsättningar än vilja, optimism och energi.

Nässjö-företaget som utvecklats från en liten elinstallationsfirma i den småländska järnvägsstaden, till en stor bolagsgrupp, vidare till specialinriktat bolag på elfördelningar, eluttagscentraler och laddstationer.

Företaget sålde från start elmateriel och radioapparater och utförde elektriska installationer på den svenska marknaden.

1948, efter att ha utvecklat elektriska kopplingslådor för spisar, startade företaget en tillverkning i ett nytt företag som man kallade Eldon. Den internationella expansionen startade på 60-talet genom öppning av fabriker i bland annat Nederländerna och Spanien. En stabil expansion följde under många år, och 1963 genomfördes ett förvärv av en av de största svenska konkurrenterna.

Eldon AB noterades på börsen 1974, där bolaget var listat fram till 1999, då bolaget övergick i privat ägo. 2007 öppnas en toppmodern fabrik i Rumänien. Efter 2010 började man se behovet av ett tydligare fokus för de olika produktlinjerna inom Eldon.

Eldon Installation AB etableras 2016 ur Eldon-koncernen som spetskompetens för elfördelningar och installationsprodukter.

2017 förärvas Eldon Installation AB av Huset Invest AB. I Huset Invest får Eldon Installation en stabil och långsiktig ägare. Vi ser stora utvecklingsmöjligheter inom alla produktområden och har tillsammans med Huset Invest startat upp en kraftig expansionsfas.

2018 flyttar vi hem – tillbaka till Nässjö. Flytten har stärkt varumärket och främjat delaktighet och gemenskap inom företaget. Tillsammans har vi alla resurser som krävs för att lyckas.

content-image