Hem / Markup Produktkategori

Mätarskåp

Eldon mätarskåp enligt standard SS 4300110 Täcker med ett fåtal varianter alla användningsområden av infällda och utanpåliggande skåp. Apparater för inkommande servis monteras på en normskena.

Mätarskåpen är anpassade till nya krav från nätbolag och användare. Utförandet passar för fjärravläsning av elmätare och för nya funktioner inom kommunikation. Bl a placeras brytaren efter mätaren, och kopplar endast bort kundens anläggning. På så sätt kan nätbolaget ha kontakt med mätaren även när brytaren är frånslagen. Kommunikationsdelen är ökad till att täcka de flesta system – tele, data, TV, larm m m. Kapslingsklass IP23, Strilsäkert utförande. Skåpen är fullgott ventilerade mot kondens.

  • Teknisk Data Underlag för mätare :

    Storlek 3 (345x227 mm), svårantändlig träfiberplatta.

  • Tillsatsutrustning :

    14 DIN-moduler.