Klimatklivet: Ansök om stöd för uppsättning av laddstolpar

Nästa ansökningsperiod är 7 augusti - 11 september

Det är snart dags att fylla i din ansökan till Klimatklivet. I juni beslutade Naturvårdsverket att ge ut ytterligare 342 miljoner kronor till klimatsatsningar och en stor del av bidragen går till laddstationer för elbilar.

Hittills har Klimatklivet bidragit till 610 st nya laddstationer. Följande krav behöver uppfyllas för att kunna ansöka om bidraget:

  • Sökanden behöver vara en organisation, företag, kommun, stiftelse eller förening. Klimatklivet vänder sig inte till privatpersoner men för dessa finns möjlighet att söka ROT-avdrag om man till exempel vill installera en laddstolpe i en villa.
  • Laddstationen ska vara publik
  • Laddstationen ska vara förberedd för el-mätning och debitering av elkostnad
  • Laddstationen ska utrustas med minst de uttag eller anslutningsdon för fordon av typ 2 som beskrivs i standarden EN 62196-2
  • Laddstationen placeras så att den kan anses bidra till en ändamålsenlig fördelning av laddstationer i det aktuella området.
  • Laddstationen ska bara avse laddning för specifikt elfordon.

 

Eldon Installations laddstolpar ECO One Smart uppfyller givetvis kraven.

Ansökan görs via ett elektroniskt formulär här: www.naturvardsverket.se/klimatklivet

Kontakta oss på 010-555 95 00 så hjälper vi dig med din ansökan.

 

 

Ansökningsperioden är 7 augusti klockan 09.00 – 11 september 2017 klockan 17.00.
Beslut planeras till november.