Funderar du på att investera i laddstolpar?

Snart är det dags att ansöka om bidrag!

Nu är det hög tid att börja förbereda ansökan för bidrag till Klimatklivet. Nästa ansökningsomgång kommer att vara öppen 9 – 31 januari 2017. Beslut planeras till april 2017.

Klimatklivet är en del av den statsbudget som riksdagen beslutat om för 2016. Naturvårdsverket ska i samverkan med andra centrala myndigheter och länsstyrelserna ge stöd till lokala klimatinvesteringar. Under 2015 uppgick stödet till 125 miljoner kronor. Ytterligare 600 miljoner kronor per år kommer att delas ut för klimatinvesteringar för 2016, 2017 och 2018. Klimatklivet har hittills bidragit till 3849 nya laddpunkter i Sverige och är en viktig del för att öka antalet laddstolpar och möjliggöra för elbilsföraren att ta sig runt i landet.

 

Så här skriver Naturvårdsverket:
”Alla typer av organisationer, företag, kommuner, stiftelser och föreningar som bostadsrättsföreningar kan söka från Klimatklivet. Klimatklivet vänder sig inte till privatpersoner, men för dessa finns möjlighet att söka ROT-avdrag för de som till exempel vill installera en laddningspunkt i en villa. Stöd till laddningsstationer får ges med högst 50 procent av investeringskostnaden. För laddningsstationer för normalladdning får stödet inte uppgå till mer än 20 000 kronor per laddpunkt.”

 

Eldon Installations laddstolpe ECO One Smart uppfyller självklart kriterierna för att ansöka om bidrag från Klimatklivet. En elegant, cylinderformad laddstolpe i pulverlackad, svart aluminium och med en belysningspunkt i toppen passar in i de flesta omgivningar. Läs mer om ECO One här.

 

Kontakta oss på 010-555 95 00 om du är intresserad av att höra mer om ECO One och Klimatklivet. Vi hjälper dig gärna med din ansökan!