Eldon Installations materiel till ställverken i Hallandsåstunneln

Det omtalade tunnelbygget som pågått i många år är klart och Eldon Installations materiel finns nu i ställverk i Hallandsåstunneln.

Redan för 40 år sedan bestämde sig SJ för att utreda frågan. Riksdagsbeslutet kom 1991. Året därpå började tunnelbygget. Hallandsåstunneln är en tunnelsträckning som går mellan Båstad på den norra sidan och Förslöv på den södra sidan av Hallandsås. Tunnelsträckningen är Sveriges längsta järnvägstunnel och består av två parallella enkelspårstunnlar på vardera 8,7 kilometer. Nu, 23 år senare har äntligen invigningen av den omtalade tunneln ägt rum och järnvägstrafiken öppnades den 13 december 2015.

 

Eldon Installations del i projektet har varit att leverera material till HT Ställverk AB som har byggt 23 lågspänningsställverk och tre trafoburar i EPS/Multiflex som delvis försörjer tunneln med el.

”Vi valde Eldon Installations system för att det passar kanonbra till tunneln och vi tycker att det är ett kvalitetssystem att jobba med” säger Magnus Jansson som är VD på HT Ställverk.

 

Eldon Installation levererar både kompletta lågspänningsställverk och montagematerial för dessa, baserade på MultiFlex® system.