Eldon Installations EKM-centraler klarar test av WiFi-signal

Påståenden och funderingar kring att Wi-Fi signaler ej går fram genom stängda plåtdörrar har föranlett att vi låtit ett oberoende företag utföra ett test med en av våra plåtkapslade centraler, EKM.

Under testet placerades en mottagare på 10 dBm med frekvensen 868 MHz samt en mottagare på 10 dBm med frekvensen 2,4 GHz i plåtcentralen med stängd dörr.

Resultatet visar att båda mottagarna fungerade till 95% vid ett avstånd på 15 meter och en lätt gipsvägg mellan radiosändare och mottagare. Testföretaget rekommenderar ett avstånd på max 10 meter och en lätt gipsvägg.

Klicka HÄR för att komma till EKM-centralerna.