Eldon Installation tecknar omfattande ramavtal gällande laddstolpar!

Eldon Installation vann en stor upphandling av laddstolpar. Kunden är Elinorr (Elnätbolagen i Norrland) som har bestämt sig för att investera i ECO One Smart- Eldon Installations laddstolpe med bl.a. uppkopplingsmöjligheter och energimätare.

Elinorr består av arton självständiga elnätbolag i södra Norrland. De lokala elnätbolagen har alltid haft som mål att distribuera el på kundernas villkor. Bolagen vill utveckla verksamheten för att tillhandahålla produkter och tjänster som är prisvärda för kunderna. Elinorr-gruppens verksamhet är inriktad på hållbar utveckling. De lokala elnätbolagen ansvarar för en av samhällets viktigaste infrastrukturer och månar om närsamhället. Bolagen samarbetar kring strategiska utvecklingsfrågor, inköp och elnätsdrift så att de kan erbjuda driftsäker eldistribution till låg kostnad.

 

Installationen av laddstolpar är ett steg för att nå de högt ställda målen gällande laddinfrastruktur. Vissa av medlemsföretagen i Elinorr har även ansökt om bidrag från Klimatklivet för sin investering. De första laddstolprna i projektet kommer att installeras i Härnösand och Gävle men alla medlemsföretagen har chans att avropa. Göran Hamlund som är verksamhetsledare på Elinorr säger så här:
”För att nå de högt ställda målen om fossilfria fordon så måste man möjliggöra för elbilsföraren att enkelt kunna ladda överallt. Förutom fler laddare är utmaningen också betalsystemen.”

Göran nämner även att det kommer att bli alltmer aktuellt med parkeringsplatser som erbjuder både uttag för motorvärmare och elbilsladdning.

På Eldon Installation är man självklart också glada över att laddstolparna är framgångsrika på marknaden. Så här säger Frank Erlandsson som är produktchef på Eldon Installation:

”Det är otroligt kul att vinna en sådan här upphandling och det visar att vi har en attraktiv produkt som inte bara har hög kvalitet utan är även en snygg stolpe med belysning och passar in i de flesta omgivningar.”

En annan aspekt är användarvänligheten av laddstolparna. Sverige är ett avlångt land och för att det ska fungera för elbilsföraren så behöver mängder av laddstolpar installeras runtom i landet.

”Detta är bara början. Det har gått ganska fort med standardisering av laddstolpar som alla kan använda. Nu behövs en snabb utbyggnad så att vi får fart på omställningen.” säger Göran Hamlund.