Eldon Installation anpassar mätarblock enligt ny standard

Ny svensk standard för mätartavlor och block (SS 430 01 01 utg.10) har börjat att gälla från 2016-02-01. I den nya standarden står att det ska vara möjligt att kunna ansluta Al-ledare på inkommande plint. Eldon Installation kan nu erbjuda mätarblocken enligt den nya standarden.

De nya mätarblocken ger en bättre och säkrare anslutningspunkt och det är nu möjligt att ansluta både aluminium och kopparkabel direkt på plinten.

Avgrenings- och mellanplintar ska ha klämmor dimensionerade för minst den area hos Al/Cu-ledare som anges i tabellen nedan:

 

Mätartavla för mätarsäkring A, max Avgreningsplint för skarvning per pol av två ledare och avgrening av en ledare Al/Cu mm2 Mellanplint för skarvning av två ledare Al/Cu mm2

25

2 x 35/25 + 6 16/10
63 2 x 35/25 + 6

35/25

 

Tabellen är ett utdrag ur SS 430 01 01 (10)

 

De nya mätarblocken ersätter de gamla till fullo som kommer att tas ut ur sortimentet men kan fås mot förfrågan under en kortare övergång.

Stommen är av olackerad galvaniserad plåt. Frontplåtarna är i stålplåt, lackerade med vit struktur-pulverlack, RAL9010. Mätarblocken levereras komplett kopplade med inre förbindningar och förberedda för 5-ledarsystem. Diazed-säkringarna för 25 A är försedda med fasskenor och utrustade med en extra 35 mm² Cu-klämma för möjlighet till vidarematning. Mätarunderlaget består av svårantändlig träfiberplatta. Inkommande plint (1×50 mm²) ger möjlighet att använda koppar eller aluminiumkabel upp till 50 mm² för direkt anslutning. 

Måtten är samma som de föregående blocken, skillnaden är att en-rads block har blivit 100 mm bredare för att plintarna och inkommande kabel ska få mer utrymme.

 

 Blocken kan förbeställas för komplettering med:

– Huvudbrytare för hela blocket

– Servissäkringar 25 A eller 63 A