Närmare 100 år i branschen

Sverige är ett av världens mest innovativa länder som gett världen blixtlåset, säkerhetständstickan, dynamiten, tetraförpackningen, Bluetooth, Skype och Spotify. Även inom Eldon Installation finns den svenska innovationskulturen där man utvecklats från att ha sålt rent el-materiel till smarta färdiga produkter som erbjuder maximal kundnytta.

 

Eldon Installations rötter går tillbaka till 1922.

Eldon grundades i Nässjö 1922 och hette från början Elektro Ljus & Kraft. Företaget sålde elmateriel och radioapparater och utförde elektriska installationer på den svenska marknaden.

1948, efter att ha utvecklat elektriska kopplingslådor för spisar, startade företaget en tillverkning i ett nytt företag som man kallade Eldon. Den internationella expansionen startade på 60-talet genom öppning av fabriker i bl.a. Nederländerna och Spanien. En stabil expansion följde under många år, och 1963 genomfördes ett förvärv av en av de största svenska konkurrenterna.

Eldon AB noterades på börsen 1974, där bolaget var listat fram till 1999, då bolaget övergick i privat ägo. 2007 öppnas en toppmodern fabrik i Rumänien. Efter 2010 började man se behovet av ett tydligare fokus för de olika produktlinjerna inom Eldon.

1 september 2015 etableras Eldon Installation AB för att erbjuda marknaden elfördelningar och installationsprodukter. Två helt nya produktområden introducerades under 2016; laddstolpar för elbilar samt säkerhetsskåp för datalagring.

2017 förvärvades Eldon Installation av Simonssongruppen Coach & Capital men fortsätter att verka under det legala namnet Eldon Installation.

content-image